Kuruluş Bilgileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezi 24 Mart 2015 tarihinde 29305 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.
Trüf mantarları sahip olduğu gizemden dolayı çok farklı kesimden insanların ilgisini çekmektedir. Özellikle eşsiz aromasından dolayı dünya genelinde gurme ve şefler tarafından aranan bir efsanedir. İtalya’nın beyaz trüfü (Tuber magnatum), Fransa’nın kışlık siyah trüfü (Tuber melanosporum) ve yazlık siyah trüf (Tuber aestivum) dünya mutfaklarında aranan en ünlü trüf türleri olup kilosu 200 avro ile 3500 avro arasında değişmektedir. Bu trüf türleri yeraltı mantarlarından sadece bir kaçıdır. Trüf avcıları ormanda çok değerli bu trüf türlerini ararken yeraltından yüzlerce farklı trüf türüyle karşılaşmaktadır. Bu trüf türlerinden çok az bir kısmı mutfak için çok değerli iken, bazıları yenebilir özellikte olmakla birlikte tamamı orman ekosistemi içinde çok önemli bir role sahiptir.


 
Ekonomik değeri yüksek olan trüf türlerinin miktarı son yüz yılda yirmi kat azalmıştır. Dünya genelinde trüf türlerine olan talep her geçen gün artarken trüf miktarının dramatik olarak azalması trüflerin kültivasyonu çalışmalarını hızlandırmıştır. Dünya trüf pazarının %45’ini Fransa, %35’ini İspanya ve %20’sini İtalya ve diğer ülkeler hâkimdir. Ülkemizin trüf türlerinin doğal olarak yetiştiği Akdeniz iklim kuşağındaki eşsiz konumu ve biyolojik zenginliği aynı zamanda sahip olduğu trüf türlerinin çeşitliliği hakkında da bir fikir vermektedir. Fransa’dan 1,5 kat daha büyük geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkemizin dünya trüf pazarında hak ettiği yeri alabilmesi için trüf ile ilgili akademik seviyede çalışmalara ihtiyaç vardır. Üniversitelerin topluma karşı en önemli görevi; bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi inovasyona çevirip ülke refahına katkı sağlamaktır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde trüf mantarları alanında şimdiye kadar yapılan; trüf aşılı fidanların üretimi, trüf aşılı fidanların raporlanması ve sertifikasyonu, trüf bahçesi kurulumu ve yönetimi konularında vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri gibi çalışmaların daha iyi şartlarda sürdürülmesi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.
Merkezimiz trüf ile ilgili her türlü bilimsel çalışmanın yapılması yanı sıra elde edilen bilginin inovasyona dönüşmesi, ülkemizde yeni bir alan olan trüf endüstrisini oluşturma, alternatif ürün ve yeni istihdam alanları oluşturmayı amaçlamaktadır.
Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları şunlardır:
Ekonomik değeri yüksek olan trüf türleri ile mikoriza oluşturan her türlü bitkinin kültür şartlarını araştırmak, kültür uygulamaları yaparak trüf aşılı mikorizal fidan üretmek,
​Tüm kamu-özel sektör kuruluşları ile şahısların talebi üzerine trüf türlerinin ve mikorizal fidan köklerine ait numunelerinin morfolojik ve moleküler teşhisini yapıp raporlamak ve sertifikalandırmak,
Trüf aşılı fidanların kültivasyon alanlarının fiziksel ve kimyasal olarak uygunluğunu belirlemek için analiz yapmak,
Ülkemizde doğal olarak yetişen trüf türlerinin teşhisini yaparak tür çeşitliliği, coğrafik dağılımı ve ekolojileri konularında bilimsel çalışmalar yapmak,
Trüf endüstrisinin ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek,
Trüf ve ürünlerini işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve uyum çalışmaları yapmak,
Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak trüf ile ilgili konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer kişilerin eğitimine yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
Bölgede doğal olarak yetişen ve ekonomik değere sahip alternatif trüf türlerini belirlemek, kültivasyonu üzerine yapılan çalışmalar ile inovasyona dönüşmesini sağlamak ve kırsal alanda alternatif istihdam alanı oluşmasına katkı sağlamak,
Üniversitede trüf türlerinin taksonomisi, kültivasyonu ve gastronomisi ile ilgisi olan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,
Trüf konusunda her türlü akademik faaliyette bulunmak,
Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak, konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,
Merkezin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak,
Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konularında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.
>